Ms Vân Anh – ĐT: 0909958507

Archive for Tháng Tám, 2014

BÚT ĐO ION CA2+

BÚT ĐO ION Ca+

Model: B -751

Hãng: Horiba – Nhật

ỨNG DỤNG:

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Nguyên lý đo: phương pháp điện cực ion

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.3ml hoặc hơn

– Khoảng đo: 40 đến 4000 ppm (10-3 đến 10-1 mol/L)

– Hiện thị thang đo: 0 đến 9900 ppm

– Độ phân giải:

0 đến 1.0ppm: 0.1 ppm

0 đến 99 ppm: 1 ppm

100 đến 990 ppm: 10 ppm

1000 đến 9900 ppm: 100 ppm

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±20% giá trị đọc

– Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ bù nhiệt

+ IP67 chống thấm nước và bụi

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD

– Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2

– Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50 g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (150ppm & 2000 ppm, chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

 

 

Advertisements

BÚT ĐO ION NO3-

BÚT ĐO ION NO3-

Model: B -743

Hãng: Horiba – Nhật

ỨNG DỤNG:

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Nguyên lý đo: phương pháp điện cực ion

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.3ml hoặc hơn

– Khoảng đo NO3-: 62 đến 6200 ppm (10-3 đến 10-1 mol/L) NO3- – N: 14 đến 1400 ppm

– Hiện thị thang đo: 0 đến 9900 ppm

– Độ phân giải:

0 đến 1.0ppm: 0.1 ppm

0 đến 99 ppm: 1 ppm

100 đến 990 ppm: 10 ppm

1000 đến 9900 ppm: 100 ppm

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±10% giá trị đọc

– Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ bù nhiệt

+ IP67 chống thấm nước và bụi

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD

– Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2 – Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50 g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (150ppm & 2000 ppm, chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

BÚT ĐO ION K+

BÚT ĐO ION K+

Model: B -731

Hãng: Horiba – Nhật

 

 

ỨNG DỤNG:

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Nguyên lý đo: phương pháp điện cực ion

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.3ml hoặc hơn

– Khoảng đo: 39 đến 3900 ppm (10-3 đến 10-1 mol/L) 20 đến 2000 kg/10a

– Hiện thị thang đo: 0 đến 9900 ppm

– Độ phân giải:

0 đến 1.0ppm: 0.1 ppm

0 đến 99 ppm: 1 ppm

100 đến 990 ppm: 10 ppm

1000 đến 9900 ppm: 100 ppm

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±10% giá trị đọc

– Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ bù nhiệt

+ IP67 chống thấm nước và bụi

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD

– Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2

– Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50 g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (150ppm & 2000 ppm, chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

 

BÚT ĐO ION NA+

BÚT ĐO ION Na+

Model: B -722

Hãng: Horiba – Nhật

ỨNG DỤNG:

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Nguyên lý đo: phương pháp điện cực ion

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.3ml hoặc hơn

– Khoảng đo: 23 đến 2300 ppm(10-3 đến 10-1 mol/L)

– Hiện thị thang đo:0 đến 9900 ppm

– Độ phân giải:

0 đến 1.0ppm: 0.1 ppm

0 đến 99 ppm: 1 ppm

100 đến 990 ppm: 10 ppm

1000 đến 9900 ppm: 100 ppm

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±10% giá trị đọc

– Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ bù nhiệt

+ IP67 chống thấm nước và bụi

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD

– Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2 – Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50 g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (150ppm & 2000 ppm, chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

 

BÚT ĐO ĐỘ MUỐI

BÚT ĐO ĐỘ MUỐI

Model: B-721

Hãng: Horiba – Nhật

 

ỨNG DỤNG

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Nguyên lý đo: phương pháp điện cực ion

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.3ml hoặc hơn

– Khoảng đo: 0.1 đến 10% tính theo trọng lượng.

– Hiện thị thang đo: 0.00 đến 25% tính theo trọng lượng

– Độ phân giải: 0.00 đến 0.99%: 0.01% bởi trọng lượng 1.0 đến 9.9%: 0.1% bởi trọng

lượng 10 đến 25%: 1% bởi trọng lượng.

– Hiệu chuẩn: 2 điểm – Độ chính xác: ±10% giá trị đọc – Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ bù nhiệt

+ IP67 chống thấm nước và bụi

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD

– Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ )

– Nguồn: Pin CR2032x2 – Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (0.5%, 5%; chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

 

BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN

BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ( Conductivity )

Model: B-771

Hãng: Horiba – Nhật

 

 

ỨNG DỤNG

Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Nguyên lý đo: lưỡng cực 2AC

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.12ml hoặc hơn

– Khoảng đo:

Độ dẫn điện: 0 đến 19.9mS/cm (0 đến 1.99 S/m)

Độ muối: 0 đến 1.1% TDS: 0 đến 9900ppm

– Hiện thị thang đo: 0 đến 199 mS/cm (0 đến 19.9 S/m)

– Độ phân giải:

0 đến 199µS/cm: 1µS/cm

0.2 đến 1.99µS/cm: 0.01µS/cm

2.0 đến 19.9mS/cm: 0.1mS/cm

20 đến 199mS/cm: 1 mS/cm

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±2% thang đo

– Chức năng:

+ tự động thay đổi thang đo

+ chống thấm nước

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 15 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD – Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không  ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2 – Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 45 g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn (1.41 mS/cm, chai/ 14ml), hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

BÚT ĐO PH

BÚT ĐO PH

Model: B-713

Hãng: Horiba – Nhật

 

ỨNG DỤNG

– Đo các mẫu lỏng, rắn, bột, giấy, dệt nhuộm và film

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Nguyên lý đo: Phương pháp  điện cực

– Thể tích mẫu đo nhỏ: 0.1ml hoặc hơn

– Khoảng đo: 2 đến 12pH

– Hiện thị thang đo: 0 đến 14pH

– Độ phân giải: 0.1/0.01pH (lựa chọn)

– Hiệu chuẩn: 2 điểm

– Độ chính xác: ±0.1pH

– Chức năng:

+ Bù nhiệt

+ IP67 (chống thấm nước và bụi)

+ Chế độ tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng.

– Hiện thị: màn hình số LCD – Môi trường hoạt động: 5 đến 40oC, độ ẩm 85% (không ngưng tụ)

– Nguồn: Pin CR2032x2 – Tuổi thọ pin: khoảng 400 giờ sử dụng liên tục

– Chất liệu: ABS eboxy chống ăn mòn.

– Kích thước máy: 164 x 29 x 20mm

– Trọng lượng: 50g

Cung cấp bao gồm: máy chính, 2 pin, dung dịch chuẩn (pH4 & pH 7/14ml), pipette lấy mẫu, hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Ms Vân Anh – ĐT : 0909958507

Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long

Email: ntvanh.hienlong@gmail.com

 

Mây thẻ